Influensaberedskap vid ett pandemiutbrott

 
Pandemi, hem Beredskapen vid en pandemi orsakad av en influensa
Enligt de ansvariga myndigheterna är vår beredskap god vid ett pandemiutbrott. Medicin, planer och handlingsprogram lär vara framtagna.Frågan är:
Hur ser det ut egentligen?

Till att börja med kan man konstatera att de olika faserna i en pandemi som Socialstyrelsen beskriver hänvisande till som WHOs rekommendationer inte stämmer överens med vad som WHO säger.
(Källor: WHO global influenza preparedness plan, Socialstyrelsens Bredskapsplanering för en pandemisk influensa, underlag för regional planering feb 2005)

Priorterade grupper som får antiviral medicin
Vilka grupper anser Socialstyrelsen som först skall få tillgång till antivirala läkemedel om fågelinfluensan övergår i en pandemi?

Riskgrupper
Enligt Socialstyrelsen räknas c:a 1.700.000 personer tillhöra de medicinska riskgrupperna vid ett utbrott av pandemi. En stor del av dessa är också de grupper som årligen bör vaccinera sig mot vanlig influensa.

Personer med viktiga samhällsfunktioner
Till gruppen personer med viktiga samhällsfunktioner räknas bl.a sjukvårdspersonal, poliser, driftspersonal för el- och vattenförsörjning. Gruppen uppgår till c:a 700.000 individer.
Totalt rör det sig om c:a 2.400.000 personer som skall prioriteras. En viss överlappning mellan grupper kan förekomma men inte i någon större omfattning.

Tillgången på antivirala läkemedel som Tamiflu (oseltamivir)
Socialstyrelsen har enligt uppgift köpt in c:a 1.000.000 doser av Tamiflu samt Relenza (Zanamivir) som förvaras inlåsta på hemlig plats. Brist 1.400.000 doser.
(Källa: Socialstyrelsens Beredskapsplanering för en pandemisk influensa, nationella insatser. feb 2005)

Socialstyrelsens chef för smittskyddet, Anders Tegnell anser i en intervju i GP den 14/10-05 att det räcker till för att behandla de prioriterade grupperna. Med tanke på att antivirala medel finns i mycket små mängder på apotek och vårdcentraler väcks en del frågor om vilka som egentligen blir prioriterade.
Detta lämnar ungefär 8.000.000 personer i vårt land helt utan skydd vid en pandemi. 
 
Anpassad sökning