Pneumokockvaccin

 
Pandemi, hem Pneumokockvaccin kan ge skydd vid en Pandemi enligt Läkemedelsverket
Efter att idag ha (060313) ringt den informationstjänst som myndigheterna har upprättat ang frågor om fågelinfluensan, verkar det som pneumokockvaccin kan ge skydd. Frågan var vilket skydd pneumokockvaccin skulle ge vid smitta av fågelinfluensa till människa. Svaret var att det med stor sannolikhet skulle ge skydd för vissa pneumnoiabaserade komplikationer (lunginflammation).

Smittskyddsinstitutet skriver om komplikationer av fågelinfluensa följande: "Vid utbrotten i Asien 2003-2006 finns rapporter baserade på de 15 första fallen. Symtom och fynd som förekom i princip hos alla var feber (ofta mer än 38 grader), hosta och andfåddhet som tecken på svår lunginflammation."*

Pneumokockvaccin mot pneumoni (lunginflammation)
Enligt Fass är vaccinet "Förebyggande mot pneumoni och systemiska infektioner förorsakade av de i vaccinet ingående pneumokocktyperna, hos vuxna och barn över 2 år." Socialstyrelsen skriver att "Socialstyrelsens mening att vaccination mot pneumokocker är av värde för nedanstående grupper, i vilka inkluderas vuxna och barn över två år." där bl.a annat personer över 65 skall övervägas ingå i gruppen. **

Lagerhållning av Pneumokockvaccin
Pneumokockvaccinet, som ger ett skydd mot lunginflammation bör lagerhållas, anser WHO enligt Socialstyrelsen rapport. ***

Hjälper Tamiflu eller Pneumokockvaccin?
Om Tamiflu hjälper vid smitta av fågelinfluensa är inte helt klarlagt. Pneumokockvaccin ger skydd vid pneumoni, som är en av komplikationerna vid influensa av pandemisk art.

Vilka slutsatser man skall dra är upp till läsaren, men pneumokockvaccin ger ett skydd i fem år och finns på våra Vårdcentraler.
Källor:
*Frågor och svar på Smittskyddsinstitutetets hemsida
**Socialstyrelsens författningssamling,SOSFS 1994:26 (M)
*** Beredskapsplanering för en pandemisk influensa. Kunskapsunderlag om antivirala läkemedel mot influensa. Socialstyrelsen. Artikelnr 2005-130-5 
 
Anpassad sökning
 
  Mer om pneumokockvaccin