Asiaten 1957 - 1958

 
Pandemi, hem Asiaten (H2N2 eng; Asian flu, Asian influenza)
Asiaten var en pandemi som först utbröt i Kina i slutet av februari 1957.

USA
Den kom till USA i juni samma år och orsakade där ungefär 70.000 människors död.

Viruset lyckades relativt snabbt identifieras så vaccin kunde börja produceras redan i slutet av maj 1957. Vaccin i begränsade mängder fanns tillgänglig i augusti samma år.
Utbrotten av influensan började under sommaren 1957, med en topp i september samma år. Den främsta orsaken till utbrotten är att skolbarnen kom tillbaka från sina skollov och smittan på det sättet spreds vidare.

En andra våg av influensan kom under januari/februari 1958. Den vågen följde samma mönster som pandemier vanligtvis gör. Dvs i den första vågen smittades en grupp av människor när sedan den andra vågen kommer smittas en andra befolkningsgrupper.
De flesta dödsfallen inträffade under september 1957 och mars 1958.
De mest utsatta grupperna var yngre barn och gravida kvinnor. De flesta dödsfallen inträffade bland den äldre befolkningen
.

England
I England kom pandemin i maj 1957. I december 1957 hade 3.550 personer dött, vilket var ungefär 3 gånger fler än under en vanlig influensa.
(Källa: Medicinnet, BBC, United Stats Department of Health & Human Service HHS) 
 
Anpassad sökning