Spanska sjukan

 
Pandemi, hem Spanska sjukan
Spanska sjukan var en influensaepedemi som gick mellan 1918 till 1919. Influensan orsakade ungefär 20* miljoner människors död. Antalet som smittades var c.a 500 miljoner. I Sverige uppskattades dödssiffrorna till 35 000. Dödligheten var ungefär 4% av det totala antalet smittade.

Spanska sjukan härjade i en tid där de fysiska kommunikationsmöjligheterna mellan människor var långsammare än idag.

Urspunget till influensan, spanska sjukan, var ett virus som börjar hos fåglar.
* Siffran varierar mellan 15 till 40 miljoner
(Källor: Läkemedelsverket, Smittskyddsinstitutet, Forskning & Framtid, Illustrerad Vetenskap) 
 
Anpassad sökning