Fågelinfluensa

 
Pandemi, hem Fågelinfluensan (H5N1, Aviär influensa, dvs luftburen,
på engelska; avian influenza, bird flu)

Fågelinfluensan orsakas av influensatyp A. Smittan sprids i huvudsak av fåglar och då framförallt andfåglar. Sjukdomen kan och har i ett antal fall överförts från djur till människa. Än så länge är inte smitta mellan människor påvisbar.
Störst risk för smitta finns i kontakt med smittade fåglar eller deras avföring.
Utbrotten av fågelinfluensan hos människor är dokumenterade så långt tillbaka som 1997.


Smitta mellan människor
Något belägg för att fågelinfluensan smittar mellan människor finns inte i dagsläget. Men om sjukdomen muterar så att spridning mellan människor uppstår är detta början till en pandemi , med oanade konsekvenser för mänskligheten.

Symptom på smitta
Symptonen är liknande som vid vanlig influensa dvs feber, halsont, hosta, muskelvärk, risk för lunginflammtion, leverpåverkan, andningssvikt och njursvikt.

Kort inkubationstid
Fågelinfluensan har en kort inkubationstid; 24 till 72 timmar.

Hög dödlighet
I Thailand hade fram till den 14/11-05 21 människor insjuknat i fågelinfluensan, av dessa har 13 stycken avlidit. Totalt uppskattas antalet smittade människor till 120 stycken, av dessa har c.a 80 stycken dött till föjd av sjukdomen.

Vaccin
Något vaccin finns inte utan det kan tas fram först den dagen då fågelinfluensan har muterat och sprider sig mellan människor. Den processen beräknas ta allt mellan 6 månader något/några år.

Skydd mot fågelinfluensan
Skydd finns mot fågelinfluensan, det är bl.a de antivirala medicinerna Tamiflu, Relenza och Fluvirin . Tamiflu och Relenza är akuthjälp vid smittillfället men ger inget skydd för framtiden, Fluvirin* är en förebyggande medicin. Ett visst grundläggande skydd kan dock fås genom en vaccinering med pneumokockvaccin.
(Källor: Smittskyddsinstitutet, WHO, Läkemedelsföreningen, Socialstyrelsen, Fass, Läkemedelsverket)

 
 
Anpassad sökning