Aktuellt om fågelinfluensan Oktober 2005

Fågelinfluensa
www.pandemi.se
Till startsidan
26/10
EFSA (den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten) avråder från att äta råa ägg.
EFSA påpekar att det inte finns något belägg för att fågelinfluensan kan smitta via mat, men ger ändå rådet att undvika att äta råa ägg.
Livsmedelsverket presenterar detta råd under rubriken "Virus för fågelinfluensa smittar inte via mat" men skriver längre ned i texten att det på en svenska marknaden inte finns produkter från områden som har smittats av fågelinfluensan.
Kommentar: Livsmedelsverket har här en lite märkliga formuleringar omkring det hela, dels rubriksättar de texten som att fågelinfluensan inte kan smitta via livsmedel. Samtidigt anger man i texten "Det finns fortfarande inga vetenskapliga belägg för att virus för fågelinfluensa kan spridas till människa via smittad mat..." fortsätter att man kan koka äggen. EFSA skriver "recommendations that poultry meat and eggs be thoroughly cooked". Vilket är en liten annan och betydligt skarpare formulering.
Sedan att påstå att det inte finns ägg från smittade länder i Sverige är något förhastad. Med tanke på vad en del livsmedelskedjor tar sina produkter ifrån är det långt ifrån säkert att inte produkter ka komma ifrån länder med smittutbrott.


24/10
50% smittas vid en pandemi

Enligt ett uttalande av Anders Tegnell (Socialstyrelsens ansvarige för smittskyddsfrågor) i programmet Vetenskapsmagasinet den 24/10 räknar Socialstyrelsen med att upptill 50% av befolkningen i Sverige kan bli smittade vid en omfattande pandemiinfluensa. Antal människor som kommer behöva söka sjukhusvård räknar han med kan vara så många som 28.000 per dag under sex veckors tid. Hur många som kan tänkas avlida vill han inte tänka på men betraktade siffrorna 50-60% som; osannolika... inte tänkbara... inte möjliga...
Kommentar. Läkemedelsverket räknar med att mellan 5-15% av befolkningen smittas vid en influensa. Socialstyrelsen eller åtminstone den ansvarige Anders Tegnell räknar med 50% smittade, vilket är lite anmärkningsvärt eftersom dessa båda myndigheter skall vara samordnade i händelse av ett pandimiutbrott eller stora influensaspridning.

22/10
1500% ökning av recepten på Tamiflu
Enligt Björn Beerman på Läkemedelsverket beror den stora ökningen av utskrivningen av antivirusmedicinen Tamiflu på att läkarna skriver ut till sig själva och sina familjer. Ökningen är 1500% jämfört med förra året. Dvs 817 förpackningar skrevs ut förra året hitintills i år är det antalet 12.000 förpackningar.
(Artikellänk till höger)
Kommentar. Det är illavarslande att inte ens läkarkåren har förtroende för sin huvudman Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har ju hittintills hävdat att vår beredskap är god och de hemliga förråd av Tamiflu som påstås finns kommer att räcka. Med tanke på att det är läkarna som kommer dra det tungsta arbetet om fågelinfluensan utvecklas till en pandemi, säger deras agerande en hel del om beredskapen i Sverige.


18/10
"Handfallna.."
"När smittan kommer står vi handfallna" säger professor Björn Olsen i en intervju i Expressen. Han utvecklar sig vidare och påpekar att det vaccin som finns inte kommer räcka. Han efterlyser snabba åtgärder från regeringen och att det måste byggas upp ett lager av Tamiflu, men även att vi i Sverige behöver bygga upp en egen vaccintillverkning. Se även länk influensaberedskap om hur många doser Tamiflu som verkligen finns.
(Länk till artikeln finns till höger på sidan)


EU-möte
Vid ett extrainkallat möte för utrikesministrarna i EU diskuterades fågelinfluensan. Något särskilt beslutades inte utan de (utrikesministrarna) menade att risken för spridning till människor inte har ökat trots utbrotten i Rumänien och Turkiet. De konstaterade också att beredskapen i Europa var mycket bristfällig om fågelinfluensan skulle övergå till en pandemi.
Fågelinfluensan skall fortsättningsvis vara en stående punkt på framtida möten.

Till Aktuellt