Fågelinfluensa
www.pandemi.se

Aktuellt om fågelinfluensa

 
  Hem
Aktuellt
Begreppet pandemi
Influensaberedskap
Fågelinfluensan
 

Tidigare pandemier

Asiaten
Hongkong-influensan
Spanska sjukan


Länkar
Myndigheter/institutioner
Om fågelinfluensa/pandemi
Övriga

pandemi@pandemi.se

Sökmotoroptimering Google
 
   
 
 
     
 
 
060525 Smittspridning mellan människor befaras i Indonesien.
WHO rapporterar om att sju människor inom samma familj smittats av H5N1, av dessa har sex stycken dött. Samtliga smittade har enligt WHO haft nära kontakt med varandra under begynnelsen av sjukdomsförloppet. Kontakt med smittade fåglar är uppenbarligen inte orsaken till att familjen smittades, utan det verkar vara smittspridningen mellan människor. WHO har dock inte uteslutit möjligheten att det kan vara andra smittvägar.
Någon mutering av viruset har WHO inte kunnat konstatera, än så länge.
 
060418 Enligt Socialstyrelsen egen författningssamling ger lunginflammationsvaccin bra skyddseffekt.
Enligt Socialstyrelsens författningsamling SOSFS 1994:26 ger pneumokockvaccin ett bra skydd mot lunginflammation. Lunginflamamtion är en av de allvarligaste följderna vid en influensa och då även vid fågelinfluensa. I en intervju i Ystad Allehanda (se nedan) verkade inte tjänstemannen känna till verkets egna rapporter. Se utförligare artikel på denna webbplats.
 
060413 Reportage i Ystad Allehanda om en närbesläktad webbplats.
Ystad Allehanda har ett reportage om webbplatsen www.fagelinfluensan.info som även den drivs av oss bakom denna pandemisida. Sidan skapades för att ge ett alternativ till myndigheternas gemensamma sida www.fagelinfluensa.info. Reportaget finns här. I samband med artikeln har Anders Lindberg på Socialstyrelsens smittskyddsenhet blivit intervjuad. Hans negligering av pneumokockvaccinering ter sig lite märklig med tanke på de rapporter som Läkemedelsverket presenterat.
Webbplatsen har redan fått påpekande via ett mail från Socialstyrelsens chefsjurist Nils Blom om olämpligheten i vissa formuleringar på sidan.
 
060409 Av 190 smittade är 155 yngre än 40 år
Till den 3/4-06 har totalt 190 personer bekräftats smittade av fågelinfluensa. De flesta yngre än 40 år. Fördelning per åldersgrupp:
0-9 år: 40 st
10-19 år: 40 st
20-29 år: 42 st
30-39 år: 33 st
Totalt för åldrarna 0-39 år 155 st. Resten finns i åldrarna 40 och uppåt.
Källa: WHO.
 
060403 Massgravar vid en pandemi
Medical News Today uppger att Brittiska myndigheter överväger möjligheten att använda sig av massgravar vid ett "worse case scenario"om fågelinfluensan utvecklas till en pandemi. Myndigheterna konstaterar att en dödssiffra på 2,5% skulle innebära omkring 320.000 döda. Begravningsväsendet anses klara av 48.000 döda över en tre månaders period. Massgravar anses då vara ett realistiskt alternativ.
Kommentar: Dödssiffrorna för Spanska sjukan var ungefär 4%. Samtidigt skall tas i beaktande att sjukvården nu troligtvis är bättre rustad att möte en pandemi.
 
060323 Finland köper vaccin till hela befolkningen
SVT skriver:
"Finland har beställt vaccin mot fågelinfluensa för att kunna vaccinera hela befolkningen om det så kallade H5N1- viruset muterar och börjas smitta från människa till människa.

Det holländska läkemedelsföretaget Solvay Pharmaceuticals ska ta fram vaccinet under våren sedan sammansättning och dosering testats fram.

Prototypen av vaccinet ger bara skydd mot viruset i initialskedet och finska folkhälsoinstitutet har också skrivit avtal om kompletterande vaccin om mutationen blir verklighet. Vaccinet beräknas kosta 195 miljoner kronor." SVT Publicerad 23 mars 2006 - 19:16
 
060321 5 döda av fågelinfluensa i Azerbajdzjan
Av de totalt sju stycken som smittats av fågelinfluensan har fem stycken dött, rapporterar WHO om situationen i Azerbajdzjan. Dödsfallen inträffade mellan den 23 februari och den 9 mars.
 
060315 Hund smittad av fågelinfluensa i Azerbajdzjan
Enligt nättidningen BakuTodaynet har en hund smittats av fågelinfluensan i staden Rasulzade . Se länk till tidningen
 
060312 Nedtrappning av sökandet efter döda fåglar
Jordbruksverket skriver att sökandet kommer trappas ned då de anser sig att fått en bra bild över läget i de aktuella områdena som drabbats av fågelinfluensa.
060310 Fågelinfluensa på Gotland
Efter analys hos Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala har den aggresiva varianten av fågelinfluensa konstaterats hos två viggar som hittades i närheten av Sjaustru på Gotland. Samma skydds- övervakningsområden och restriktioner* som upprättades i Oskarshamn, Oxelösund och Karlskrona infördes i området.
Källa: Jordbruksverket
060308 Karlskrona, Oxelösund drabbad av fågelinfluensa
Enligt Jordsbruksverket har fågelinfluensa nu konstaterats hos fågler som hittats i Karlskrona och Oxelösund.
060303 Ring och fråga om fågelinfluensan på telefon, 020-20 20 00, dagar och helger
Socialstyrelsen skriver på sin webbplats att som ett led i informationen kan man ringa ovan nämnda telefonnummer under. Dagtid 8-20, Lör-Sön 10-15 om man har frågor ang fågelinfluensan. Tjänsten är ett samarbete mellan; Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket och Krisberedskapsmyndigheten (KBM).
060228 Fågelinfluensa påträffad vid kärnkraftsverket Oskarshamn. Första fallet i Sverige.
Fågelinfluensan når Sverige, detta sedan två viggar som hittades i närheten av kärnkraftverket visade sig ha dött av viruset skiver Jordbruksverket.
*Restriktioner i samband med upprättande av skyddsområden enligt Jordbruksverket.
- Det är förbjudet att transportera fåglar in i, ut ur och inom områdena.
- Det är förbjudet för obehöriga att besöka anläggningar där det finns tamfåglar.
- Alla som äger fjäderfä, även hobbybesättningar (undantagna är burfåglar som hålls inomhus i privatbostäder), inom områdena måste anmäla sina fåglar till Jordbruksverket, via webbanmälan eller på telefon 036-15 52 30
Skydds- och övervakningsområdena upprättas inom en radie på tre respektive tio kilometer runtom fyndplatsen.
Källa: Jordbruksverket
 
 

 

 

 

 

 

 

 


Tidigare nyheter
Nov-dec 2005
Oktober 2005