Begreppet pandemi och faser i ett utbrott

 
Pandemi, hem Definition av begreppet pandemi och pandemier
Socialstyrelsen definierar pandemi som "En pandemi är när en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land."
Pandemier förekommer några gånger varje århundrade.

Orsaker till influensa
Influensa kan orsakas av tre typer av influensavirus, A-viruset är det som ligger till grund för spridning globalt. B-viruset ger mer begränsade utbrott, C-viruset ger huvudsak upphov till mycket lokal spridning.
Viruset finns naturligt hos fåglar. När sedan detta virus sprids till grisar kan viruset mutera så det även smittar människor.
Grisar kan också fungera som mottagare av latenta influensavirus från människor, som då i kombination med grisarnas egna virus ge upphov till nya stammar av influensavirus som smittar människor.
Fåglar är utmärkta spridare av virus då de i många fall färdas över flera kontinenter.
Väl utvecklat sprider sig viruset mellan människor. Riskerna för en global spridning är väsentligt större nu än tidigare i historien. Folk reser mer till länder som ligger långt ifrån deras egen hembygd. Snabbheten i transporterna ökar också hastigheten på spridningen. En resa som förr i tiden tog sex månader med båt eller häst och vagn klaras nu av med en flygresa på några timmar.

Varför grisar?
Att grisar medverkar till spridningen av virus har sin förklaring i närheten mellan människor och djur i stora delar av jordbruksamhällena företrädelsevis i Asien, därifrån de flesta influensavirus härstammar. I många fall delar djuren och människor bostad.

Pandemier
Exempel på tidigare pandemier är bla hongkong-influensan, asiaten, spanska sjukan, ryska snuvan och digerdöden.

Faser i en pandemi
WHO (Världshälsoorganisationen) delar in en pandemi i olika faser.
Prepandemifas
Låg risk för spridning till människor
1
Virus i djur, inga mänskliga fall
Något större risk för spridning till människor
2
Pandemivarning

Virus smittar till människor
Ingen eller begränsad spridning mellan människor
3
Bevis för att spridning människa till människa förekommer.
4
Spridning mellan människor.
5
Pandemi
Ohämmad spridning mellan människor
6Socialstyrelsen använder sig av denna fasbeskrivning för pandemier, som är den gamla WHO-definitionen.
Faser i en pandemi Definition Åtgärder
WHO FAS 0.1 Ett fall av en ny influensatypvirustyp hos människa har bekräftats.
Inga tecken på spridning.
Smittskyddsläkare följer informatione från nationell nivå och distribuerar den inom landstinget.
WHO FAS 0.2 Två eller flera humana fall av den nya virustypen har bekräftats. Inga bevis för spridning från person till person. Som ovan.
Uppdatering av planer.
Pandemilarm
WHO FAS 0.3
Det nya viruset visar sig kunna sprida sig från person till person. Som ovan.
Uppdatering av listor över samhällsviktiga funktioner.
Raportering av misstänkta smittfall.
Smittskydsläkare följer upp nationell information om;
- åtgärder vid landets gränser
- handläggning av febersjuka från epidemiskt område.
- ökad provtagning på patienter med influensaliknande symptom.
- användning av tillgängliga antivirala läkemdel och vaccin.
Hotande pandemi
WHO FAS 1
En ny pandemi har börjat när WHO har bekräftat att ett virus med en ny haemaggluten subtyp, jämfört med de senaste epidemiska stammarna, har orsakat flera utbrott i ett land och har spritts till andra länder. En likartad sjukdomsbild med allvarlig sjuklighet och dödlighet i åtminstone en del av befolkningen uppträder. Mydigheter med samhällsviktig verksamhet kontrollerar personaltillgången dagligen.
Om vaccin finns, starta vaccination.
Landsting & kommuner
- ser över tillgången på vårdplatser.
- ser över tillgången på extra personal.
- aktualiserar planer om vårdhygien.
- tar initiativ till rapportering från primärvården och sjukhusen av nyinsjuknade, beläggning, personal och IVA-vårdande för influensa.
- planerar för prioriteringar.
Pandemi
WHO FAS 2
Utbrott och epideminer uppträder i flera länder och sprids regionalt över världen.
Sverige förutsätts få sina första fall i denna fas.
Som ovan.
landsting och kommuner ska sätta tidigare planering i verket genom att;
- minska planerad verksamhet inom den slutna vården.
- överföra vårdresurser till hembesök och vård i hemmet.
- starta rapportsystemet från primärvården och sjukhusen för nyinsjukande, beläggning och IVA-vårdade för influensa.
- modifiera planeringen efter pandemins förlopp.
Pandemin avtar
WHO FAS 3
Antal utbrott har slutat öka eller minskar i de först drabbade länderna, men utbrott och epidemier med den nya virustypen sker fortfarande på andra håll. Uppdatering av planer enligt erfarenheter av pandemin.
Andra vågen
WHO FAS 4
En andra våg kan i många länder tänkas uppträda inom 3-9 månader efter den första vågen. Aktivitet som vid fas 2, möjligt att vaccinationsprogram genomförs.
Pandemin avslutad
WHO FAS 5
WHO kommer att rapportera när pandemipersioden upphört, vilket innebär en återgång till en frekvens av influensafall som är normala för årstiden. Revidering av tidigare planer.

Källor: Socialstyrelsen, WHO, Fass, Smittskyddsinstitutet, Infomedica

 
 
Anpassad sökning