Svininfluensan övergår till att betraktas som en pandemi av WHO

 
Pandemi, hem
Om pandemier
Pneumokockvaccin
Asiaten

Svininfluensan, H1N1,

Svininfluensan, H1N1, som upptäcktes i Mexico har en del förutsättningar till att utvecklas i riktning mot en pandemi.
Svininfluensan har haft ett snabb spridning mellan människor och länder samt gett upphov till en hel del dödsfall. Namnet Nya Influensan som är det formella har inte riktigt trängt igen utan den benämns numera rent allmänt som svininfluensan.
Här finns information rent allmänt om pandemier och WHOs skalindelning.

Skydd mot svininfluensan

Tills dess man vaccineras mot svininfluensan kan man följa dessa råd.

  • Att undvika folksamlingar i största allmänhet ett råd om det är möjligt att följa.
  • Tänka på att tvätta händerna ofta framför allt när man varit utanför sin bostad.
  • Undvika att föra händerna till sitt ansikte före dessa är ordentligt tvättade.
  • Nys inte öppet, utan försök göra det i armvecket. '
  • Ett visst grundläggande skydd mot en av följdsjukdomen lunginflammation kan man skaffa. Mer om det här på pneumokockvaccin.

Vaccinering mot svininfluensan, inga allvarliga biverkningar

Vaccinering pågår sedan en tid tillbaka fullt och beräknas vara genomfört under vecka 1-2 nästa år. Vaccinet är testat och godkänt och visar sig ha mycket lindriga och i ett fåtal rätt så harmlösa biverkningar. Se även längre ned på avsnittet myter om svininfluensan.Myter om svininfluensan

Myter om svininfluensan och pandemi finns en uppsjö av. De består i ofta av rena källförfalskningar eller att källorna överhuvudtaget inte stämmer med påståendena. Kännetecknade för många av de som försöker föra fram myterna är att källförteckning ofta är mycket omfattande samt består av en hel del You Tube filmer. Några framträdande namn där är bl.a. Jane Burgermeister, Leif Arnold, Annika Dahlqvist som används som referenser. En del av dem bekänner sig dessutom till New World Order-teorin som i det här fallet innebär att de tror att ett hemligt sällskap tänker döda 80% av jordens befolkning och vaccinet är det första steget. Närvaron på Internet är hög, på bloggar, i olika tidningars debattsidor etc. Några myter här nedan.


Har läkemedelsbolagen immunitet (kan inte hållas ansvariga) om vaccinet leder till skador eller dödsfall?
Svar nej. Det är en vanlig tes som sprids av vaccinmotståndarna men den saknar helt grund.

Källor | Krisinformation | Tankebrott |

Vilka biverkningar har vaccinet?
Vaccinet kan ge biverkningar som rodnad, svullnad, ömhet och andra lindriga biverkningar. Antalet inrapporterade biverkningar är 216 stycken per den 16/10. Det totala antalet vaccinerade var då c:a 500.000. Fallen anses vara enligt förväntat resultat.

Källor | Krisinformation | Läkemedelsverket |

Har det inte inträffat dödsfall i samband med vaccineringen?
Fyra/fem dödsfall har rapporteras in i anslutning till vaccineringen. Med tanke på att det vid det laget rörde drygt 1 miljon vaccinerade samt att vaccineringen i första omgången berör de grupper som ligger i riskzonen för att få allvarliga eller dödliga komplikationer totalt sätt går det inte direkt att koppla dödsfall till vaccineringen. Mer om det här på dödsfall. För övrigt dör det varje dag ungefär 250 personer i Sverige. 
E-post
Anpassad sökning
 
Cookies/sekretesspolicy & webbplatsen
En webbplats från Vollsjö Marknad | Andra: Vaccinering | Fågelinfluensan | Influensa | Epidemi | Val 2010 | Ögonoperation | Sajtkarta