www.pandemi.se
Sajtkarta för Pandemi.se
  Startsidan - Till startsidan.

Aktuellt
- Nyheter inom pandemiområdet.
Aktuellt oktober 2005
Aktuellt nov-dec 2005

Begreppet pandemi - Definition av begreppet pandemi.

Pandemifaser
- Om de olika faserna i vid ett pandemiutbrott.

Influensaberedskap
- Om beredskapen vid en pandemi.

Pneumokockvaccin - Om vaccinering mot pneumoni (lunginflammation) som skydd vid en pandemi.
SOFS1994:26 - Om Socialstyrelsens författningsamling som visar på skyddet med vaccin mot lunginflammation

Fågelinfluensan - Om fågelinfluensan H5N1.

Asiaten - Om influensapandemin asiaten som kom 1957.

Hongkong-influensan
- Om Hongkonginfluensan (H3N2) 1968-1970.

Spanska sjukan
- En stor influensaepedemi under åren 1918-1919.

Myndigheter
- Länkar till myndigheter & institutioner som har viss anknytning till fågelinfluensa och pandemier.

Om fågelinfluensa, pandemi
- Länkar till webbplatser, forum, nyhetssidor som i huvudsak handlar om fågelinfluensan och/eller pandemier.

Övriga länkar
- Länkar som inte har ämnesanknytning.

Information - Har Du något att berätta eller ge information om?
 


Länkar utanför webbplatsen och ej tillhörande databasen pandemi.se men med koppling till ämnet.

Pandemimissiler - Nyheter dygnet runt om fågelinfluensan.
Fågelinfluensan - Om fågelinfluensan specifikt
Pneumokockvaccinering - Om vaccin för lunginflammation

  Länkar utanför webbplatsen och ej tillhörande databasen pandemi.se samt utan koppling till ämnet
Skroms | Sökmotorsoptimering, sökmotoroptimering |